top of page
Vuokrajohtajan tehtävät

KEHITYSPROJEKTIN VETÄJÄ / KEHITYSASSISTENTTI

Mainostoimisto OULU

Kehitysohjelman kesto on 4-12 viikkoa.

Vuokraa kehitysprojektille suunnittelija ja toteuttaja

 • Ideointi, tarvekartoitus sekä yhdessä tehtävä mitoitus ja budjetointi

 • Suunnittelu ja kehitysistunnot, ryhmätehtävät

 • Toimintojen käyttöönotto: ohjeistus ja henkilöstökoulutus

 • Jalkautus - arkitasolla tapahtuva uusien toimintojen käyttöönotto.

 

Esimerkiksi:

 • Viestintäremontti - tehostaminen ja monipuolistaminen

 • Sähköinen markkinointi - uusien työkalujen sovittaminen käyttöön

 • Myyntiboosteri - näkökulmamuutos, uudet menetelmät ja työkalupakki

 • Asiakaspalveluboosteri - toiminnan kehittäminen kilpailukeinoksi

 • Henkilöstön erikoisosaamisen tuotteistaminen asiantuntijapalveluiksi

Vuokrakehitysjohtaja palkataan suunnittelemaan ja toteuttamaan yhdessä määritelty, määräaikainen kehitysprojekti - vaikka vain 1-2 pvää / vko tai kk. Työskentely tapahtuu osin etänä ja kalenteriin sidottuina yhteisinä kehityspalavereina.

 

Saat käyttöösi ammattilaisen, joka tuo monipuolista käytännön kokemusta sekä uusia toimintamalleja ja kehitystä nopeutavia työkaluja. Hän paneutuu nopeasti projektiin eikä pelkästään kerro, mitä pitäisi tehdä, vaan tekee ja saa aikaan muutoksen.

 

Tyhjäkäyntiä ei ole, sillä vuokrakehittäjä poistuu sovitun ajan kuluttua.

Palvelu sopii yrityksille, jotka

 • eivät halua palkata erikoisosaajia pysyvään työsuhteeseen

 • haluavat aikaansaavan toimijan toteuttamaan kehitysohjelmaa

 • haluavat lisätä kilpailukykyä

 • haluavat uusia ideoita kehittyä ja kasvaa

Määräaikainen kehitysprojekti on hyvä ratkaisu, kun tarvitset osaavan ja ahkeran vastuuhenkilön, joka suunnittelee ja toteuttaa taustatiimeineen ne kehitystoimenpiteet, joita et itse osaa, halua tai ehdi tehdä. Ponnistamme liikkeelle myös ikuisuusprojektit, jotka odottavat toimintaa tai jotka laahaavat jatkuvasti jäljessä.

4 hyvää syytä palkata määräaikainen kehittäjä
suunnittelemaan ja johtamaan muutosprojektia

4 hyvää syytä palkata määräaikainen kehittäjä

Vuokrajohtajuus on näppärä keino pestata määräajaksi tehtävään henkilö, jolla on tarvittava osaaminen & kokemus ja josta pääsee aikanaan näppärästi ”eroon".

 

Taloustaantuma antaa mahdollisuuden ottaa irtiotto lamaantuneista kilpailijoista. Tätä tilaisuutta viisas yritysjohto ei jätä hyödyntämättä.

 

Juuri nyt yritykset etsivät apua mm.

 • toiminnan muuttamiseen nykyistä asiakaslähtöisemmäksi

 • markkinoinnin / viestinnän tehostamiseen

 • myyntityön kehittämiseen ja uusasiakashankintaan

 • asiakaskokemuksen hallintaan - asiakaspalvelun kehittäminen kilpailukeinoksi

 • osaamisen tuotteistamiseen palveluiksi, joista saa hyvän myyntihinnan

 • uusien mahdollisuuksien tunnistamiseen

 • brändäämiseen - yrityskuvan kehittämiseen ja uudistamiseen

Vuokrajohtaja on moderni vastine kiinteäpalkkaiselle kehitysjohtajalle

Vuokrajohtaja on moderni vastine kiinteäpalkkaiselle kehitysjohtajalle

Työkalut. Käytössämme on tehokas arsenaali erilaisia menetelmiä ja työkaluja, joita sovellamme yrityksenne käyttöön.

Tekijämme koostuvat eri alojen asiantuntijoista

Hyödynnämme tehtävissä tarpeen vaatiessa myös osaavaa kumppaniverkostoamme.

Luottamuksellisuus. Emme koskaan paljasta yrityksenne tietoja ulkopuolisille tahoille emmekä myöskään listaa toimeksiantajayrityksiä LinkedInissä. Noudatamme töissämme Turbiiniryhmän salassapitosopimusta. Tarvittaessa voimme solmia myös yrityksenne käytäntöjen mukaisen NDA:n.

Tavoitettavuus. Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse 24/7 ja puhelimitse / Skypellä arkisin klo 8.00-18.00.

Vasteaika. Käynnistämme työt viipymättä ja ilmoitamme toimeksiannon mukaisen aikatauluehdotuksen vielä samana päivänä.

Vuokrajohtajaratkaisu on kustannustehokas. Toimeksiannon kesto ja luonne määritellään tarkasti etukäteen, joten kustannukset ovat tiedossa jo työtä aloitettaessa.

 

Asiakas maksaa vain tehdyistä työpäivistä.

Hänelle ei aiheudu mitään ylimääräisiä kustannuksia kuten sosiaaliturva- ja työeläkemaksuja, vakuutuksia, lomakorvauksia, sairauspäivärahoja, eikä myöskään rekrytointi- tai irtisanomiskustannuksia.

Vuokrajohtaja tulee yleensä yritykselle paljon edullisemmaksi kuin pysyvään työsuhteeseen palkattu työntekijä.

 

Vuokrajohtaja veloittaa sovittua työtaksaa ja palkkio perustuu työsuoritukseen. Siksi paineet ovat kovat, eikä työtunteja lasketa. Vuokrajohtajan ei kannata epäonnistua, joten töitä on pakko painaa vauhdilla.

 

Vuokrahenkilö kantaa itse riskit, kustantaa eläkevakuutuksensa, lomansa ja vapaapäivänsä – ja hänestä pääsee tarvittaessa helposti eroon.
 

bottom of page