top of page
Lentävät kynät.jpg

Monipuolista
valmennusta ja
tehokkaita työkaluja

Sparrausta, kun omat kädet ja aika eivät riitä kaikkeen... 

Kun yrittäjän aika ja omat kädet eivät riitä tekemään kaikkea tarpeellista ja pohtimaan riittävästi toimintojen kehittämistä, on Turbiini hyvä kumppani yrityskuvan, markkinoinnin, viestinnän, myynnin ja asiakaspalvelun kehittämisessä.

 

Valmennusohjelmat ovat hyvin käytännönläheisiä ja ne tähtäävät liiketoimintaosaamisen vahvistamiseen. 

Suunnitelmallisuus johtaa  nykyistä parempaan tehokkuuteen ja sen myötä työssä jaksamiseen.

Se johtaa myös hyvinvointiin ja lisääntyvään vapaa-aikaan.

Kenelle valmennus ja ryhmäkoulutus sopii?

Kenelle valmennus sopii.jpg

Toimintatapojen uudistaminen on välttämätöntä aika ajoin

 

Maailma muuttuu vauhdilla – nopeammin kuin koskaan aiemmin. Digitalisoinnin vaikutus näkyy monin tavoin avoimessa, globaalissa taloudessa kaikilla toimialoilla ja kaiken kokoisissa yrityksissä. Tämä kehitys on vääjäämätöntä ja siihen mukautuminen on välttämätöntä. 

 

On fakta, että yritykset eivät ajaudu ongelmiin tekemällä vääriä asioita, vaan toimimalla vanhentuneiden oppien mukaan liian pitkään.

Valmennan yritysjohtoa sekä koulutan avainhenkilöitä ja koko henkilöstöä - yli 200 asiakasprojektin kokemuksella.

Tarkastelun kohteeksi voidaan ottaa esimerkiksi

Jorma Tapio.jpg

yritysvalmentaja
Jorma Tapio

  • Yritysilmeen ja kaupallisen sanoman kehittäminen

  • Hyödyntämättömien bisnesmahdollisuuksien tunnistaminen

  • Viestintä, markkinointi, tehokas kommunikointi yritys- ja työntekijätasolla

  • Myynti- ja  markkinointiosaaminen valmiudet ja niiden kehittäminen

  • Myyntityön tehostaminen - asiakkaan ongelman ratkaisukyky

  • Asiakaspalvelu - miten siitä rakennetaan vahva kilpailukeino

  • Uusasiakashankinta - keinot, joilla jokainen voi siihen vaikuttaa

  • Osaamisen tuotteistaminen helposti ostettaviksi ja hyväkatteisiksi palvelupaketeiksi

  • Yritys ja tuotepresentaatioiden kehittäminen

  • Tarjousten teko julkiselle sektorille, yrityksille ja yksittäisille asiakkaille - ja niiden läpimenojen tuntuva parantaminen

Valittavista kehitysalueista hiotaan yhdessä yrittäjän / yritysjohdon kanssa uudistettu viestintää, markkinointia ja myyntityötä painottava liiketoimintamalli. Se auttaa hahmottamaan ongelmakohdat ja kertomaan yrityksestäsi selkeämmin asiakkaille, rahoittajille ja kumppaneille.

Näkökulman vaihtaminen

Haastan yritysjohdon kyseenalaistamaan nykyisiä toimintojaan ja luutuneita käytäntöjä ja suhtautumaan yrityksen toiminnan kehittämiseen avarakatseisesti, asiakkaan näkökulmasta. Tällöin palveluita voidaan kehittää asiakaskokemuksen ja ostopolun tutkimisen avulla. Samalla voidaan tehostaa toimintoja ja löytää tähän mennessä vielä hyödyntämättömiä kilpailukeinoja.

Paikalleen jämähtäminen on kehityksen jarru   

 

Jokainen yritys jumittuu jossain vaiheessa mukavuusalueelleen, jolloin sen kyky uudistua heikkenee. Ajan ja rohkeuden puute sekä haluttomuus oppia uutta jarruttavat kehitystä. Markkinoiden muuttuessa myös asiakkaiden arvostukset muuttuvat, jolloin ansaintalogiikat murtuvat ja yritys alkaa menettää asemiansa ja taantuu.  Yritys voi pysyä kilpailukykyisenä vain kyseenalaistamalla ja arvioimalla uudelleen nykyisiä toimintojaan.

 

Omien vahvuuksien näkeminen ja arvostaminen  

 

Arjen keskellä omia, usein ainutlaatuisia vahvuuksia pidetään itsestäänselvyyksinä eikä niitä enää osata esitellä asiakkaille huomiota herättävällä ja kiinnostavalla tavalla. Siksi usein pelkkä sanoman ja myyntipuheiden terävöittäminen ja asioiden havainnollistaminen saavat aikaan nopeita tuloksia. On myös syytä kitkeä pois liiallinen vaatimattomuus, joka tyypillisesti vaivaa suomalaisia myyntihenkilöitä.

Ulkopuolisena tarkkailijana näen nopeasti, miten yrityksesi tikittää

 

Tarkastelen toimintoja helikopteriperspektiivistä - uteliaasti ja ennakkoluulottomasti - aivan kuten kriittiset asiakkaannekin tekevät. Siksi löydämme yleensä luutumia ja jumeja, joille olette itse sokeita ja joita kehittämällä voidaan selkeyttää ja tehostaa yrityksenne olemusta, markkinointia, myyntityötä ja asiakaspalvelua. 

Sparrauksesta koituvia hyötyjä

4 hyvää syytä.jpg
bottom of page