top of page

Miten yritys voi menestyä ankarassa kilpailutilanteessa?


Jos nämä 3 tasoa kyetään virittämään strategisiksi tavoitteiksi, voidaan päästä lähelle ihannetilaa, jolloin hyvä tuote myy itse itsensä. Myynnin menestys varmistetaan kytkemällä mukaan erinomainen asiakaspalvelu.

Fiksu yritysjohto ymmärtää, että kiinnostavuus rakennetaan sisään tuotteisiin ja palveluihin sekä yrityksen liikeideaan ja toimintatapoihin, jotka viestivät avoimuudesta, rehellisyydestä, oikeudenmukaisuudesta ja yleensäkin hyvästä yrityskansalaisuudesta.

Mitä paremmin tässä onnistutaan, sitä vähemmän tarvitaan markkinointipanostuksia.

Asiakaskokemus on kaiken toiminnan keskiössä

Hissuttelu riittää - murtaudu ulos mukavuusalueelta ja toimi rohkeasti

Kiinnostavia tuotteita ja yrityksiä luotaessa tarvitaan rohkeutta toimia eri tavoin kuin muut sekä selkeä näkemystä siitä, millaiset asiat omaavat uutisarvoa ja puhuttelevat ihmisiä.

Hyville tuotteille ja palveluille on tyypillistä niistä kumpuava asiakaskokemus

Kun asiakaspalvelu on viritetty kohdilleen, asiakas aistii, että häntä arvostetaan ja kuunnellaan ja että hänen tarpeisiinsa ja ongelmiinsa yritetään tosissaan hakea ratkaisuja.

Asiakaspalvelun merkitys korostuu myös silloin, kun asiakas reklamoi. On tärkeätä, että tämän loukatuksi tulleen asiakkaan murheita kuunnellaan ja että hänet otetaan tosissaan ja mikäli aihetta on, häntä hyvitetään turhia kyselemättä. Näin mielensä pahoittanut ja jopa tuohtunut asiakas saadaan leppymään ja pysymään asiakkaana ja parhaassa tapauksessa jopa kehumaan yrityksen toimintaa. Tyytyväiset asiakkaat suosittelevat yritystä muillekin.

Tämä kuulostaa helpolta, mutta on vaikea toteuttaa. Vertaansa vailla oleva asiakaskokemus ei synny ilman, että se määritellään hyvin ja koko organisaatio on sitä luomassa. Vetovoimaisen organisaation kehittäminen on sitä helpompaa, mitä paremmin jokainen työntekijä ymmärtää oman työnsä merkityksen yrityksen kokonaisuudelle ja sen palvelumielikuvalle. Valtaosa työntekijöistä haluaa tehdä työnsä hyvin ja tämä motivaatiolle elintärkeä merkityksellisyyden tunne syntyy sitä paremmin, mitä selkeämpi yrityksen toiminta-ajatus on.

Oma henkilöstö on ylivoimaisesti tehokkain markkinointikeino

Työnsä merkitykselliseksi ja sitä kautta työn iloa kokevat ja tyytyväiset työntekijät ovat yrityksensä parhaita puolestapuhujia   –   henkilöstö onkin tehokkain mahdollinen kuviteltavissa oleva markkinointikeino. Menestyvät yritykset ymmärtävät, että viestintätaidoista pitää tulla jokaisen tavoite ja kaikkien omaisuutta, eikä merkittäviin asiakasrajapinnan tehtäviin enää voi edetä ilman hyvää viestintäosaamista.

Vetovoimaisen brändin rakentamisen painopiste siirtyy ulkoisesta viestinnästä yrityksen sisäisiin, aidosti kestävää kilpailuetua luoviin toimenpiteisiin

Tämä hyvän asiakaspalvelun ja luontevan viestinnän taito tulee jalkauttaa eri puolille organisaatiota ja upottaa osaksi kaikkea toimintaa. Asiakkaat maksavat kaikkien palkat ja hyvät asiakkuudet pitävät yrityksen pystyssä ja auttavat sitä myös kasvamaan.

Kriittiset asiakkaat ovat siunaus, sillä heitä kuulemalla miellyttävä asiakaskokemus voidaan jalostaa erittäin vahvaksi kilpailukeinoksi.​

Samanaiheisia postauksia
Aikaisempia postauksia
Arkisto
Hae Tageilla
Seuraa meitä
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page