top of page

Viestintästrategia - kriittisen tärkeä osa liiketoiminnan kehittämistä ja johtamista


Viestintästrategian tehtävänä on linjata ja ohjeistaa sisäistä ja ulkoista viestintää sekä antaa valmiudet reagoida nopeasti muuttuvissa, yllättävissäkin tilanteissa.

Pitkän tähtäimen suunnitelma toimii myös arkitason toimintaa ohjaavana muistilistana.

Viestintästrategiaa ja siitä johdettavaa suunnittelua ei voi kuitenkaan tehdä niin kattavalla tavalla, että siinä voitaisiin ottaa huomioon kaikki eteen tulevat tilanteet ja yllätykset. Siksi se jättää tilaa myös soveltamiselle tilanteen mukaan.

Hyödyntämätön voimavara tehostamaan toimintaa ja alentamaan kustannuksia

Ammattimaisesti toteutetun yritysviestinnän tarjoamat mahdollisuudet ovat monille pk-yrityksille vielä verrattain vieraita. Viestintää ei ole totuttu näkemään osana modernin yrityksen työkalupakkia eikä systemaattisena keinona tukea liiketoiminnan kehittämistä. Valitettavan harvan yrityksen organisaatiokaaviosta edes löytyy viestintään keskittyvän osaajan ruutua. Ja kun päivittäisten ydinliiketoimintojen pyörittäminen vie yritysjohdon kaiken huomion, viestinnällisten käytäntöjen kehittäminen, yrityskuvan pohtiminen, esitteet, verkkosivut ja henkilökohtaiset myyntimateriaalit jäävät helposti ilman ansaitsemaansa huomiota.

Entäpä sitten eri kanavat - pitääkö yrityksen näkyä kaikkialla, kaikille ja kaiken aikaa?

Valintojen pohjana pitää olla toimiva suunnitelma, "ISO KUVA eli brändin ydin", johon sisällytetään myös some-suunnitelmat. Vastataan siis kysymyksiin: keitä me olemme, mitä haluamme viestiä, miten haluamme vaikuttaa kohdeyleisöihimme. Iso kuva hahmotellaan osaksi yrityksen markkinointistrategiaa ja konkretisoidaan osaksi markkinointiviestinnän suunnitelmaa. Somessa ei kuitenkaan ole syytä hullaantua irrottelemaan liiaksi, sillä iso kuva on aina ja kaikkialla sama; se vain esitetään eri kanavissa eri tavoin ja välinein.

Kun kaiken suunnittelun lähtökohta ja perusta "ISO KUVA" on kunnossa, voidaan edetä harkituin askelin myös some-maailmaan ja sen eri kanaviin omilla ehdoilla eikä vaan siksi, että ovat siellä jo muutkin.

Hallittu viestintästrategia vähentää sähläämistä

Hyvin suunniteltu ja kaikille tasoille ohjeistettu viestintä selkeyttää tiedonkulkua. Se profiloi yritystä rakentamalla sen yrityskuvaa ja mainetta hallitusti toivottuun suuntaan. Se luo myös areenan keskustelulle, estää mahdollisia väärinkäsityksiä sekä vahvistaa vuorovaikutusta eri sidosryhmien kanssa.

Pitäisikin oikeastaan kysyä, onko yhdelläkään yrityksellä varaa toimia sokkona - ilman hallittua viestintästrategiaa.

Ulkopuolinen näkökulma on tärkeä

Yrityksen viestintästrategian laatiminen omin voimin on vaikeata, koska liiaksi sisällä ollen asioita tarkastelee väärin painotuksin ja toisaalta kaikkia mahdollisuuksia ei enää kyetä näkemään. Siksi ulkopuolisen tahon mukaan ottaminen on tärkeätä menestyksellisen viestintästrategian luomiseksi ja kehittämiseksi. Kun se on saatu toimivalle tasolle, yritys useinmiten pärjääkin jo omillaan.

Samanaiheisia postauksia
Aikaisempia postauksia
Arkisto
Hae Tageilla
Seuraa meitä
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page