top of page

Kunnon ravistus tekee aika ajoin hyvää.

 

Se tuulettaa luutuneiden toimintamallien  ajatusjumeja 

Ajatus ravistusanalyysin tarpeellisuudesta syntyi  oivalluksesta, että kaikilla yrityksillä on 
niiden koosta ja toimialasta riippumatta hyvin samankaltaisia kehityshaasteita. Ilman ulkopuolista näkökulmaa niitä ei yleensä kyetä tunnistamaan. Omaa toimintaa on vaikeata arvioida objektiivisesti ja tarpeeksi etäältä eli  helikopteriperspektiivistä.

Ravistuksen aikana läpivalaisemme yrityksen kilpailukykyyn tyypillisesti vaikuttavat kipupisteet ja toiminnalliset pullonkaulat. Kyseenalaistamalla nykyisiä toimintojanne rakentavalla tavalla, opimme näkemään olemassa olevia mutta käyttämättä jääneitä mahdollisuuksia sekä auttamaan teitä omaksumaan uusia ajatuksia ja toimintamalleja.

Väite 1: Ravistus piristää bisnestä tehostamalla myyntiä ja markkinointia.

Tavoitteena on auttaa teitä näkemään, mitä yrityskuvan määrätietoisella kehittämisellä, modernilla  viestinnällä, asiantuntijapalveluiden tuotteistamisella sekä myyntityön tehostamisella voidaan saada aikaan.

Väite 2: Kehityskiikarin 3-osainen ravistus tuottaa tuloksia!

1. Ideointi- ja suunnitteluvaiheessa ajatatusmaailman ja näkökulmien ravistus.

2. Uuden linjauksen käyttöönottovaiheessa koko johtoryhmän yhteishengen hehkutus.

3. Jalkautus: Koko henkilöstö valmennetaan toimimaan yhtenäisellä tavalla.

Väite 3: Pk-yrityksissä ei yleensä panosteta riittävästi

Liiketoimintakonseptin ja ansaintalogiikan kehitykseen.rityskuvan systemaattiseen kehittämiseen.

Asiakaspalvelun laadun parantamiseen.

Myyntityön tehostamiseen ja sen keinovalikoiman kehittämiseen.

Osaamisen tuotteistamisen asiantuntijapalveluiksi.

Viestintään - sen valmiuksien monipuolistamiseen.

Väite 4: Yrityskuvan kehittämiseen kannattaa investoida suunnitelmallisesti!

 

Väite 5: Viestintä tulee nostaa yritystoiminnan ytimeen!

Väite 6: Jokainen yritys tarvitsee viestintästrategian eli kirjatun suunnitelman viestinnän toteuttamiselle!

Väite 7: Asiakaspalvelun korkea laatu on lopulta kaiken A ja O!

Tyytyväinen asiakas palaa ja suosittelee muillekin.
Tyytymätön pahoittaa mielensä haukku jayvin harvoin.

Väite 8: Internetin mahdollisuuksien hyödyntäminen tarjoaa huikeita tuloksia!

Väite 9: Osaamisen tuotteistaminen lisää kilpailukykyä ja kilahtaa kassaan!

Väite 10: Se työmäärä ja raha, jotka nyt käytätte markkinointiin, voidaan todennäköisesti hyödyntää paljon fiksummin!

bottom of page