top of page

Yritysjohdon valmennus: 

 • Yrityskuva ja kaupallinen sanoma

 • Viestintä

 • Markkinointi

 • Myynti

Yrityskuvan uudistaminen / tehostaminen

 • logot, tavaramerkit

 • kaupallinen sanoma

 • graafinen ohjeisto

 • työpohjat

Viestinnän suunnittelu / ohjeistaminen

 • Presentaatioiden suunnittelu

 • www-sivujen suunnittelu / sisällöntuotanto

 • Sähkösuora / tehokas markkinointiprosessi

Palveluiden tuotteistaminen

 • Asiakasnäkökulma

 • Asiakkaan ongelmien ratkaiseminen

 • Palveluiden hinnoittelu

 • Paketointi helpottaa ostamista

 • Paketointi tehostaa työskentelyä ja alentaa kustannuksia

Myyntitaito (btob ja btoc)

 • Tehotyökalut henkilökohtaisen myyntityöhön

 • Asiakaspalvelun kehittäminen vahvaksi kilpailukeinoksi

Henkilöstökoulutus

 • Henkilökunta yrityksen brändin vaalijana 

 • Asiakaspalvelusta vahva kilpailukeino

 • Esiintymistaito & vaikuttaminen

 • Myyjän tehovinkit - miten saan kauppaa, menestystä ja työn iloa

bottom of page