top of page
Mainostoimistopalvelut

MAINOSTOIMISTOPALVELUT

Mainostoimisto OULU

Mainostoimisto palkataan vaikuttamaan siis suunnittelemaan ja toteuttamaan viestintäkonsepteja, jotka tuovat uusia asiakkaita ja saavat aikaan ostopäätöksiä.

Markkinointiviestintään käytetään rahaa vain, jos se tuottaa uusia asiakkaita, auttaa pitämään otteen nykyisistä tai saa asiakkaat ostamaan enemmän tai useammin. 

 

Markkinoinnin, tuotekehityksen, tuotannon ja myyntityön piiri on kokonaisuus, jonka kaikki osatekijät nivoutuvat toisiinsa. Siksi markkinointia ei enää tulisi nähdä erillisenä saarekkeena vaan monitasoisena vaikuttamisena.

 

Koska myyntityö ja asiakaspalvelu tuovat rahat taloon, tulisi kaikki yrityksen toiminnot ja koko henkilöstö virittää toimimaan niitä tukevalla tavalla.

Yrityskuvan kehittäminen & uudistaminen

Yritysilme on palveluyrityksen pakkaus ja liiketoimintastrategian tiivistelmä. 
Se paketoi kaiken, mitä yritys haluaa olla, mitä se tavoittelee ja mitä se haluaa kertoa itsestään. Se viestii siitä, millaista palvelua yritykseltä saa, millaisia ihmisiä kohdataan, miten yritys toimii ja onko se kannattava. Kysymys on uskottavuudesta, luottamuksen herättämisestä sekä lämpöarvoista, joiden avulla asiakkaat houkutellaan luontevalla tavalla erilaisiin kohtaamistilanteisiin.

 

Tämän halutun mielikuvan päälle rakentuu yhtiön tulevaisuus.

 

Yritysilmeen visuaalinen suunnittelu on tehokas keino vaikuttaa asiakkaiden yrityksestä saamiin mielikuviin.

Varsin usein yrityksen imago laahaa 1-2 vuotta jäljessä todellisuudesta! 
Toisin sanoen asiakaskunta ei tiedä viime aikojen kehityksestä juuri mitään. Siksi yritysilmeen uudistaminen aika ajoin on tärkeätä kaikilla toimialoilla. Ainakin se on varmaa, että muuttumaton yritys, joka ei seuraa aikaansa, on pian entinen yritys.

Yrityksen logo ja liikemerkki tulevat vastaan kaikkialla; käyntikortissa, esitteissä, www-sivuilla, kirjelomakkeessa, työasuissa, asiakaspalvelupisteissä ja lukuisissa muissa paikoissa. Tästä kaikkialla näkyvästä palapelistä syntyy yrityksen fyysinen ilme.

 

Jokaisella yrityksellä tulee olla brändilleen selkeä visio, joka syntyy visuaalisuuden avulla ja vahvistuu tekojen ja osaamisen kautta.

Markkinointi ei ole erillinen saareke, vaan osa monitasoista, usealla kanavalla tehtävää viestintää, jonka tehtävänä on tukea myyntityötä ja asiakaspalvelua.

 

Markkinoinnin elementtien suunnittelu

 • Yrityskuvan visuaalisuuteen ja uskottavuuteen liittyvien elementtien uudistaminen

 • Yrityslogo, tuotemerkit

 • Graafinen ohjeisto

 • Julkisivu, myymälä, toimisto, asiakaspalvelutilat

 • Verkkosivut, painotuotteet, lomakkeet

 • Myynnin esittelymateriaalit

 • Sähköinen suoramarkkinointi

 • Messu- ja näyttelyaineistot

 • Mediamainonta

 • Tapahtumamarkkinointi

 • Sosiaalisen median kanavien käyttöönotto ja tehokas hyödyntäminen järkevin askelin

Myyntityössä tarvittavien työkalujen suunnittelu ja sisällöntuotanto:

Verkkosivut -  sisällön ja esittelyaineistojen muokkaaminen myyntityön tueksi

 

Sähköinen suoramarkkinointi b2b / systemaattinen uusasiakashankinta

 

Presentaatioaineistot - havainnollinen ja vaikuttava esittelyaineisto monimutkaisten asioiden esittelemiseksi lisää asiakkaan ymmärryskykyä, tehostaa myyjien ajankäyttöä ja nopeuttaa huomattavasti kauppojen syntymistä.

 

Voittajan asenne eli winning edge tarkoittaa sitä, että pienet erot myyntimenetelmissä ja toiminnoissa tuottavat suuria eroja tuloksissa. Keskivertomyyjän ja huippumyyjän ero on käytännössä pieni, mutta kun huippumyyjä tekee useita pieniä, mutta kriittisen tärkeitä perusasioita hiukan paremmin, siitä kertyy pitkässä juoksussa suuri ero.

 

Ero myyjän, joka tekee kaupan ja myyjän, joka ei tee kauppaa välillä ei ole 100%, vaan se on paljon pienempi. 

Tästä syystä on opittava ymmärtämään, mitä voittajan särmä tarkoittaa.

 

Koulutus, ikä tai muut yleisesti merkitykselliseksi kuvitellut asiat eivät välttämättä ratkaise, kuka onnistuu parhaiten myyjänä, vaan myyminen on sisäinen peli, jonka myyjä käy omassa mielessään läpi.

 

Me tiedämme aika lailla tuosta pelistä ja valmennamme sen sääntöjä, menetelmiä ja työkaluja asiakkaillemme.

 

B2b-kaupankäynnin prosessit voivat olla monimutkaisia ja aikaa vieviä

Mikä arvo olisi sillä, jos kykenisimme nopeuttamaan prosesseja esimerkiksi 10-20%?

Mikä vaikutus tälle tehokkuuden kasvulla olisi myyntitehoihin, asiakaskäyntien määriin ja tuloksiin?

bottom of page