top of page
Henkilöstön osaamiseen kannattaa panostaa

KOULUTUSPALVELUT

HENKILÖSTÖN VALMENNUS

Mainostoimisto OULU - Henkilöstön koulutus

TIETOISKU - 1/2 PÄIVÄÄ - KOKO PÄIVÄ - KURSSI

Sähköinen markkinoinnin menetelmät ja työkalut

 

Myyntityön ja asiakaspalvelun tehostaminen

 

Uusien oppien jalkauttaminen käytäntöön

 

Motivaation kasvattaminen, oma työpanos osana kokonaisuutta

 

Osaamisen tuotteistaminen palveluiksi - ryhmätyö

Henkilöstön osaamiseen panostaminen kannattaa


Koulutus sisältää käytännönläheisiä oppeja, menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla omaa toimintaa voi alkaa kehittämään heti. Uuden osaamisen hyödyt konkretisoivat pian ja tehostuneen toiminnan tulokset kattavat kustannukset nopeasti.

Koulutuksen aiheina mm.

 

Yrityskuvan kehittäminen

 • Maineen rakentaminen ja sen hallinta

 • Oman työskentelyn vaikutus asiakkaille muodostuvaan mielikuvaan yrityksestä

 

Henkilökohtaisten myyntitaitojen kehittäminen (b-to-b ja b-to-c)

 • Sähköisen markkinoinnin vaikutus myyntiin ja asiakaspalveluun

 • Sisällöntuotanto / myyntipuheet, kuvitus & grafiikka

 • Puhelimen ja sähköpostin tehokäyttö

 

Asiakaspalvelun merkitys kilpailukeinona

 • Mitä asiakkaat odottavat myyjältä?

 • Asiakkaan ostomotiivien ja ostopolun ymmärtäminen

 

Kokemuksen ja erikoisosaamisen tuotteistaminen myytäviksi palveluiksi

 • Miksi osaaminen annetaan ilmaiseksi, kun siitä voi saada maksun?

 • Osaamispalveluiden avulla erottaudutaan kilpailijoista - samalla taksoja voidaan nostaa

 

Uusien oppien ja käytäntöjen jalkauttaminen arjen työskentelyyn

 • Uusien käytäntöjen sisäänajo kaikille yrityksen tasoille

 • Uusien asioiden merkitys yksittäisen työntekijän kannalta - mitä kehitys mahdollistaa ja helpottaa

 • Motivaatio, oman työpanoksen merkitys osana kokonaisuutta

Koulutus rakennetaan halutuin painotuksin seuraavista moduuleista:

Ryhmäkoulutus

Luentoaineisto toimii vain ohjaimena ja sisällysluettelona pitämään fokuksen kirkkaana. Vuorovaikutteisuus ja käytännänläheiset ryhmätyöt edistävät keskustelua ja mielipiteiden vaihtoa. Kaikenlaiset kysymykset ovat toivottuja - tyhmiä kysymyksiä ei ole olemassakaan.

Workshop

Ennakkoon saatavien käytännönläheisten kotitehtävien ratkaisujen läpikäynti - koulutuksen fokus on uusien ajatusten soveltaminen oman yrityksen kehittämiseen.

Ideariihityöskentely

Luovaa ongelmanratkaisua ja ideointia / kurssilaiset saavat käyttöönsä tehokkaita uusien ajatusten ideointiin kannustavia menetelmiä ja työkaluja.

CASE-pankki

Käytännönläheisiä yritysesimerkkejä eri toimialoilta. Hyväksi havaittuja käytäntöjä kuvaavat toimintamallit synnyttävät uusia ajatuksia ja käynnistävät tehokkaita ajatusprosessejaoman yrityksen toimintojen kehittämiseen.

Yritysklinikka 1-2 tuntia / yritys

Avoin keskustelu olemassa olevista pulmista ja tarpeista sekä syntyneistä kehitysajatuksista auttaa ymmärtämään, kuinka kannattaa edetä.

KEHITYSKIIKARI-työkirja

KEHITYSKIIKARI-työkirja kotitehtävineen auttaa hyödyntämään opittuja asioita oman yrityksen toimintojen kehittämiseen käytännönläheisellä tavalla.

 

Tehtäväaiheet ja niihin laaditut vastaukset ja syntyneet kehitysideat ovat omiaan herättämään kehityskeskusteluita yrityksen sisällä. 

Please reload

Kustannukset                  (alv 0%)

Soita 040 752 800 ja kysy lisää!
bottom of page