top of page

Kokemuksen ja erikoisosaamisen tuotteistaminen palveluiksi

TUOTEBOOSTERIN tuomat hyödyt

Tuotteistus lisää kilpailukykyä ja helpottaa myyntityötä.

Palveluittenne ostaminen helpottuu.

Toiminnan tehostuminen lisää kassavirtaa,
koska palveluista voidaan laskuttaa. 

Palveluiden konseptointi säästää kustannuksia.

Myyntihenkilöstön taidot kehittyvät.

Myynti lähtee nousuun ja teette parempaa tulosta.

Asiakastyytyväisyys kasvaa.

Asiakkaat sitoutuvat entistä paremmin.

Muutokset ovat pysyviä ja monistettavia.

Ota yhteyttä

KESKEISET VÄITTÄMÄT B2B- ja B2C -MYYNNIN KEHITTÄMISEN PUOLESTA 

1. Moni asiantuntija tekee päivittäin myyntityötä, myyden osaamistaan – usein vailla varsinaista myynnin ja markkinoinnin koulutusta. 

2. Yritykset, jotka omaksuvat oikean palveluasenteen ja jotka osaavat markkinoida ja myydä asiantuntemuksensa vaikuttavimmalla tavalla, menestyvät kiristyvässä kilpailussa. Tästä syystä asiantuntijuuden ja erikoisosaamisen tuotteistaminen on tärkeätä kaikilla toimialoilla riippumatta siitä, lukeutuuko yritys varsinaiselle palvelusektorille vai ei.

3. Markkinointi ei ole enää välttämättä paras keino luoda suhdetta asiakkaan ja brändin välille. Palvelumuotoilu on.

4. Erikoisosaaminen, asiantuntemus ja monipuolinen kokemus sekä kyky ratkaista asiakkaiden ongelmia antavat hyvät lähtökohdat maksullisten palvelupakettien rakentamiselle.

MILLAISILLE YRITYKSILLE PALVELUTUOTEBOOSTERI SOPII?

Osaamisen tuotteistaminen palveluiksi on tarpeen, jos:

 • Sinusta tuntuu, että asiakkaittesi on vaikea ymmärtää, mitä kaikkea yritykseltäsi voi ostaa.

 • Tuotteesi tai palvelusi eivät erotu edukseen kilpailijoiden vstaavista.

 • Markkinoit päättäjille tekniikkaa, vaikka heitä kiinnostaa raha, säästöt ja tuotteesi tarjoamat hyödyt.

 • Kiireiset ja paineistetut asiantuntijasi eivät ehdi eivätkä välttämättä osaa tuotteistaa palvelujasi.

 • Kustannusten noustessa ja hintakilpailun kiristyessä pitäisi kyetä myymään vanhaan hintaan.

 • Uusasiakashankinta on vaikeaa / kallista.

 • Myyntityö tökkii - on yhä vaikeampaa saavuttaa toivottu tulos.

 • Myyntiprosessien aikataulut venyvät liian pitkiksi, jolloin projektien katteet rapautuvat.

OLETKO TURHAUTUNUT MYYNTIPROSESSIN TEHOTTOMUUTEEN?

Me voimme auttaa, jos:

 • yrityksenne tuotekehitys ja myynti toimivat insinöörivetoisesti

 • asiantuntijat joutuvat antamaan osaamistaan ilmaiseksi tuotteiden mukana

 • myytte huipputekniikkaa tai teollisuuden asiantuntijapalveluita

 • asiakkaat eivät osaa ostaa palveluitanne niinkuin haluaisitte

 • nykyinen ansaintamalli kaipaa uudistamista, koska se ei tuota riittävästi

 • ette ole löytänyt sopivaa mainostoimistoa / sparraajaa

 • myyntiprosesseihin kuluu liian paljon aikaa ja myyntibudjetti palaa osin tehottomaan toimintaan

 • asiakkaan ostoprosessi etenee tuskallisen hitaasti

 • myyjille tulee kovasta työpanostuksesta huolimatta huteja, jolloin ette saa kauppaa

MITÄ PROSESSIN AIKANA TAPAHTUU?

Tuotteistamisen tavoitteena on kirkastaa ydinosaaminen ja asiakkaan saamat hyödyt ja lisäarvot. 

Tämä kehittää erottuvaa, jopa ylivoimaista kilpailukykyä. Tuotteistamisen aikana opitaan omaksumaan ajattelun johtotähdeksi aito asiakasnäkökulmaisuus. Tuotemyynnin yhteydessä nyt usein ilmaiseksi "kaupan päälle" annettava neuvonta muunnetaan maksullisiksi palveluiksi, joista asiakas maksaa mielellään. 

 

Palveluiden paketointi auttaa myyntityötä

Monimutkaisista komponenteista koostuva tuotetarjonta ja niihin liittyvä asiantuntemus, kokemus paketoidaan helposti ymmärrettäviksi palveluiksi, joilla on kiinnostava sisältö ja selkeä, kilpailukykyinen hinta. Hyvin tuotteistettu palvelu tarjoaa asiakkaille elämyksellisen kokemuksen, jonka avulla yritys tunnetaan ja erotetaan kilpailijoista.

 

Asiakkaitenne ostopäätös helpottuu ja nopeutuu

Tästä seuraa, että palveluita on myös helppo myydä, jolloin kaupankäynti nopeutuu ja tehostuu. 

 

Myyntityö tehostuu

Eritysesti kehitys näkyy monimutkaisten asiantuntijapalveluiden myymisessä toisille yrityksille (b2b)

Myyjänne pääsevät kauppaamaan uusia palvelupaketteja jo muutaman viikon sisällä työn käynnistymisestä.


Myyntinne lähtee kasvuun ja kehitystä on helppo mitata

Alatte tekemään nykyistä parempaa tulosta ilman veristä ja uuvuttavaa tarjouskisaa.

TIEDÄMME SAAVAMME AIKAAN HYVIÄ JA MITATTAVIA TULOKSIA

Siksi annamme työllemme tyytyväisyystakuun. 


Toisin sanoen, mikäli palveluiden tuotteistamisprosessi ei johda toteuttamiskelpoiseen suunnitelmaan, voit repiä laskumme kahtia.

Ota yhteyttä
bottom of page