top of page

Asiakaspalvelun uudistaminen vahvaksi kilpailukeinoksi

Osaava asiakaspalvelija osaa kartoittaa asiakastarpeita ja kykenee ratkaisemaan asiakkaan ongelmia.

Siksi positiivinen asiakaskokemus on vahva lisäarvo,
josta asiakas on myös valmis maksamaan.

Mitä kilpailukykyinen asiakaspalvelu edellyttää?

Näkökulman muutos ja korvien kasvattaminen.

Ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen.

Nykyisten asiakkaiden parempi hallinta.

Asiakastyytyväisyydestä huolehtiminen.

Asiakassuhteiden syventäminen ja laajentaminen.

Lisämyyntimahdollisuuksien hyödyntäminen.

Yritysvalmennus ja mainostoimisto - Oulu

bottom of page