top of page

KEHITYSKIIKARI  
on käytännöllinen menetelmä ja työkalupakki PK-yritysten toimintojen 
uudistamiseen ja tehostamiseen              

Kehityskiikari-logo.jpg

Kehityskiikari täsmentää tavoitteet, kalibroi kompassit ja tuo lisähappea toimintoihin

Tilannekuva ja tavoitteet suunnittelun lähtökohtana

 

Kuuntelen herkällä korvalla yritysjohdon ajatuksia, tarpeita, tavoitteita ja toiveita. 

Tarvekartoitustilannekuva ja kehitysanalyysi auttavat jäsentelemään ja tarkentamaan tavoitteita, mistä on hyvä jatkaa suunnittelua.

Tavoitteiden ja toiveiden kuuntelu herkällä korvalla sekä rakentava ravistelu

Ulkopuolinen näkökulma

 

Tarkastelen yrityksenne toimintoja eri tavalla​ kuin yrityksen arjessa toimivat eli "helikopteriperspektiivistä", jolloin kykenen näkemään asioita aajemmin ja kriittisen asiakkaan tavoin.

 

Siksi hoksaan yleensä hetkessä, miten tuotteittesi ja palveluittesi pitäisi tikittää, jotta pärjäätte nykyistä paremmin yhä kiristyvässä kilpailussa.

Tahtotilan muutos- ja kehitysprosessi

Ajatusmallien katsastus ja luutumien RAVISTELU

 

Jokaiseen yritykseen kehittyy käytäntöjä, joissa toimitaan totutuissa uomissa "mukavuusalueella". Tällaisia kehityksen jarruja on vaikea havaita tai kyseenalaistaa.

Me pyrimme korjaamaan pitkään alalla toimineiden päättäjien putkinäköä ja kolistelemme luutuneita käytäntöjä - toisin sanoen kalibroimme kompasseja ja annamme lisähappea yritysjohdolle ja koko henkilöstölle. 

ajatusluutuma.jpg

Uusia näkökulmia ja ideoita sekä ns. hölmöjä kysymyksiä"

Hölmöt kysymykset ovatkin usein eri vinkkelista katsovina yllättäviä ja kiinnostavia. Ne voivat auttaa tunnistamaan ja löytämään hyödyntämättömiä mahdollisuuksia, virtaviivaistamaan toimintoja, pienentämään kustannuksia ja lisäämään tuottoja.

 

Kehityskeskustelujen ja havaintojeni pohjalta voin esitellä uusia, yrityskuvaa, viestintää, markkinointia, myyntityötä ja asiakaspalvelua kehittäviä ideoita ja eri toimialoilla hyväksi koettuja toimintamalleja.

 

Nämä kehityskeskustelut, pohdintatehtävät ja niiden yhteenvetomuistiot auttavat yritysjohtoa täsmentämään tahtotilaansa, visiotaan ja kehitystarpeitaan.

Se on käytännönläheinen, vaiheistettu, aikataulutettu ja budjetoitu.

 

Toteuttamiskelpoisena se voidaan ottaa käyttöön hallitusti ja loogisin askelin.

suppilo.png

Kehityssuunnitelma on yritysjohdon tiivistetty tahtotila

Valmennuksen tuottamat hyödyt

MUUTOKSEN KÄYNNISTYS sisältää sovitulla tavalla yritysjohdon valmennusta, henkilöstön koulutusta ja motivointia sekä tarpeen mukaan mainostoimiston suunnittelupalveluita.

 

MUUTOKSEN SPARRAAJANA tarkastelemme toimintaanne sopivasti ulkopuolisena ikäänkuin helikopteriperspektiivistä ja kriittisen asiakkaanne näkökulmasta. 

 

AUTAMME STRATEGIAN KIRKASTAMISESSA JA SEN JALKAUTTAMISESSA 

Muutos on totta vasta sitten, kun se on viety kaikkien työntekijöiden arjen toiminnaksi.

 

Kehityksen ja uudistusten tuomat hyödyt ja lisäarvot heijastuvat työssä viihtymisen, tehokkuuden parantumisen, paremman liiketoiminnan sekä asiakastyytyväisyyden kasvun kautta myös johdon näkemyksiin ja tahtotilaan. 

 

Nopeasti havaittavat tulokset kannustavat jatkamaan eteenpäin.

juoksija.png

Miten pääset liikkeelle?

OTA

YHTEYTTÄ

Jätä yhteydenottopyyntö

 

 

Olen sinuun yhteydessä
toiveesi mukaisena ajankohtana sopiaksemme tapaamisesta.

ILMAINEN TAPAAMINEN

Keskustelu tarpeistanne ja toiveistanne

 

Osaan kuunnella ja auttaa sinua tunnistamaan ja määrittelemään yrityksesi kehitystarpeita. 

 

Laadin niiden perusteella tarjouksemme Kehityskiikarista..

 

HUOM!
Tämä tapaaminen ei maksa mitään eikä suosituksemme velvoita sinua mihinkään.

KEHITYSASIANTUNTIJA

KÄYTÖSSÄSI

Mikäli näet edellytyksiä yhteistyöllemme, hyväksyt tarjouksen

 

Näin saat hankkeesi suunnittelun käyntiin ja henkilökohtaisen sparraajan käyttöösi parhaimmillaan jo yhteydenottoa seuraavana päivänä.

 

Laadimme  vaiheistetun kehityssuunnitelman todellisten kehitystarpeittesi mukaisella tavalla.

 

Täsmennämme tavoitteet ja aikataulun.

Esimerkkejä Kehityssuunnitelman toteutusvaiheen tuottamista hyödyistä

Kun yrityskuva = sen visuaalinen ilme ja kaupallinen sanoma on skarpattu, voit viestiä erottuvasti ja sukunäköisellä tavalla kaikissa kanavissa.

 

Uudet viestinnän ja markkinoinnin työkalut tehostavat toimintaa, tuovat uusia asiakkaita ja kasvattavat myyntiä.

 

Erikoisosaamisen tuotteistaminen asiantuntijapalveluiksi, auttavat erottautumaan ja tuovat lisäkatetta, koska myyjäsi saavat uutta myytävää.

 

Saat uusia asiakkaita ja kasvavan kassavirran.

Pääset irti poljettujen taksojen kuristusotteesta.

Autamme käynnistämään ja toteuttamaan ne asiat, joita et itse osaa, halua tai ehdi tehdä

Ponnistamme liikkeelle lähtökuopissaan junnaavat kehitysprojektit, jotka vain odottavat toimintaa tai jotka laahaavat jatkuvasti jäljessä.

palapeli_seinälle.png

Valmennuksen kesto ja kustannukset

Kehityksen ja uudistusten tuomat hyödyt ja lisäarvot heijastuvat työssä viihtymisen, tehokkuuden parantumisen, paremman liiketoiminnan sekä asiakastyytyväisyyden kasvun kautta myös johdon näkemyksiin ja tahtotilaan. 

 

Nopeasti havaittavat tulokset kannustavat jatkamaan eteenpäin.

juoksija.png
bottom of page