top of page

     Tukea pk-yritysten toiminnan kehittämiseen     

Nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä yrityksen johtaminen ja kehittäminen on vaativa pesti. Jatkuva muutos on pysyvä ilmiö eikä paluuta entiseen ole. 

 

Kehitystä saattavat jarruttaa vanhat uskomukset, luutuneet asenteet ja useimmin ajan puute. Niinpä monessa yrityksessä yrittäjä itse tai koko yritysjohto voivat olla kehityksen pahimpia jarrumiehiä.

 

Onneksi kaikkea ei tarvitse osata itse. Turbiini ja sen Kehityskiikari tarjoavat yritysvalmennusta, joka sisältää sytyttäviä keskusteluita, ajatusmallien ja luutumien ravistelua, tähän saakka hyödyntämättömien uusien mahdollisuuksien etsimistä ja käyttöönottoa ja tämän kaiken tiivistämisen toteuttamiskelpoiseksi suunnitelmaksi ja helposti seurattavaksi kehityspoluksi.

valmennusta - sparrausta - ryhmäkoulutusta

 • Yritys- ja myyntijohdolle

 • Yrittäjille

 • Myyjille (toisille yrityksille = b2b ja asiakkaille = b2c )

 • Kaikille asiakasrajapinnassa työskenteleville

Autamme yrityksiä ja yhteisöjä

uudistumaan, kehittymään ja kasvamaan

 • Löytämään uudelleen osaamisenne keskeiset "kruununjalokivet" eli ne arvokkaat erottautumis- ja vahvuustekijät, joita ette itse enää kykene arjen keskellä näkemään.

 • Tunnistamaan vielä hyödyntämättömät mahdollisuudet.

 • Kehittämään uusia ansainta- ja markkinointimalleja.

 • Tuotteistamaan erikoisosaamisen ja kokemuksen asiantuntijapalveluiksi.

 • Avartamaan asiakkuus- ja sidosryhmäajattelua. 

 • Viestimään kustannustehokkaalla tavalla eri kanavissa.

 • Tehostamaan myyntityötä ja uusasiakashankintaa.

 • Parantamaan asiakaspalvelun laatua.

TR - YRITYSKLINIKKA.png
TR - KEHITYSKIIKARI.png
TR - ERILLISPALVELUT.png
bottom of page